Menü Bezárás

Bemutatkoznak a DemArt projekt kurátorai

DemArt projekt azon a “radikális” meggyőződésen alapul, hogy társadalmunkban a kultúra mindenkié.

A Bethlen Téri Színház / Pro-Progressione (HU), az Art Transparent (PL) és a New Theatre Institute of Latvia (LV) azzal a céllal hozták létre a DemArt projektet és az IICCA-t, hogy demokratizálják a művészeti finanszírozási és megbízási gyakorlatokat a helyi önkormányzatok és más, kultúráért felelős szervezetek számára, valamint felhatalmazza a helyi közösségeket kulturális igényeik támogatására és kifejezésére.

Minden résztvevő országban 3 különböző közösségből érkező, helyi lakos került kiválasztásra, hogy olyan helyspecifikus műalkotások létrehozásának folyamatában vegyenek részt, amelyek relevánsak számukra. A kurátorok számára szükséges képzést és költségvetést, valamint a szakmai útmutatást a folyamat során a projekt biztosítja.

Ács Dorottya

ProProgressione_Bethlentériszínház_ogm-3856

Ács Dorottya vagyok, 27 éves, közösségi és kulturális megmozdulások lelkes képviselője. Jelenleg a civil és kulturális szektorban dolgozom. Zenész családban felnőve az előadóművészetek támogatása mellett érzem magam a legjobban, igyekszem kutatni azokat az utakat, amelyek a művészetközvetítést és támogatást szélésebb körökben is lehetővé teszik. 

Kerületi lakosként a DemArt projekt nagyon izgalmas számomra egyedisége és az általa képviselt értékek miatt. Szeretném, ha a kiválasztott művészek ténylegesen kapcsolódnának a lakókkal, az alkotásokban megjelennének történeteink.

Gergő Dominika

ProProgressione_Bethlentériszínház_ogm-3917

Gergő Dominika vagyok, 21 éves fiatal és az elmúlt 10 évemet az élsportnak szenteltem. Múlt idő mostanra, mert rá kellett jönnöm, hogy ez a sport buborék nem elégít ki. Többet érzek magamban, mint egy mindig fáradt sportoló, akinek edzés, étkezés, alvás háromszöge létezik csak. Így a művészetek felé kezdtem el nyitni, ami által felfedezhettem egy színes, kreatív, mindig megújuló szeletét önmagamnak. 

Ez az új kapcsolódás lehetőséget teremtett nekem jobban kapcsolódni önmagamhoz és hiszem, hogy szintén platformot tud biztosítani a közösségi kapcsolatok újjáéledéséhez.

VII. kerületi lakosként egyből megszólított a projekt, hisz szeretném  kerületünket egy pezsgő közösségi közegként megélni a hajnali órákon kívül is.

Hiszem, hogy ez és az ehhez hasonló projektek egy jó kapoccsá formálodhatnak társadalmi kötődéseinkben. Párbeszédeket elindítva, katalizátorként működve a közösség újra kovácsolásához. Ebben a távlati célban bízva veszek részt én is a projektben. Vizualizálva a magam előtt egy ideális helyi atmoszférát az egymással együtt élő emberek között.

Jelinek Juda

ProProgressione_Bethlentériszínház_ogm-3905

Jelinek Juda vagyok, nemzetközi fejlesztési, várostervezési, ingatlanfejlesztési és vállalatvezetési területeken tevékenykedem. Tanultam tértervezést, ArchGIS, ArchiCAD és SketchUp 3D modellezést. Jelentős tapasztalatom van szociális és gazdasági kutatások és elemzések készítésében, valamint intézményi külkapcsolatok szervezésével.  Fentarthatósági tanácsadóként is tevékenykedem és a zöld megoldások híve vagyok, lokálpatriótaként a közvetlen környezetem fejlesztése is fontos számomra.

A társadalmi, gazdasági és politikai ügyek mellett érdeklődöm a filozófia és művészettörténet iránt. Ezalatt a DemArt projekt alatt össze fogjuk hozni a demokrácia, politika és filozófia gyakorlatait és a folyamat egy egyedülálló – egyelőre még ismeretlen – formációban fog megvalósulni.

Introducing the curators of the DemArt project.

DemArt is based on the “radical” belief that culture in our society is for everyone.

By Bethlen Téri Theater  / Pro-Progressione (HU), Art Transparent (PL), and New Theatre Institute of Latvia (LV)  the DemArt project was created with the aim to democratize the art funding and commissioning practices in local municipalities and other organizations in charge of culture, as well as empower local communities to support their cultural needs. 

Every participant country invited three locals from different communities to immerse in the process of selecting artists to create site specific artworks that are relevant for them, providing the participants with necessary training and budget as well as professional guidance throughout the process.

In Hungary, three residents of the 7th district of Erzsébetváros were selected through an open call, and then through their personal and online interviews, to participate in the DemArt project as art curators. In doing so, they will represent their community and assist the selected artists in creating site-specific artwork.

Ács Dorottya

ProProgressione_Bethlentériszínház_ogm-3856

I’m Dorottya Ács, 27 years old, an enthusiastic representative of community and cultural movements. I currently work in the civil and cultural sector. Growing up in a family of musicians, I am most passionate about supporting the performing arts and trying to explore ways to bring arts outreach and support to a wider audience. 

As a district resident, the DemArt project is very exciting to me because of its uniqueness and the values it represents. I would like to see the selected artists really connect with the residents, our stories reflected in the artwork. 

Gergő Dominika

ProProgressione_Bethlentériszínház_ogm-3917

I am Dominika Gergő, a 21-year-old woman and I’ve dedicated my last 10 years to elite sport.

Past tense by now, because I got to the point to realize that this sports bubble doesn’t make me satisfied anymore. I wanted to become more than an always tired athlete with the triangle of training, eating, and sleeping. So I began to open to the world of art. That was a huge step out of my comfort zone, but at the same time it really showed a new slice of myself. 

This new artistic place allows me to be connected better with myself and I believe it can also provide a platform to revive community relationships.

At the beginning I felt instantly called out with this project, cause I just freshly moved to the 7th district. On one hand I absolutely love the location, but the community really needs some changes. I believe that projects like this can become a good link in our social bonds and make bridges between generations. Starting dialogues, acting as a catalyst for re-forging the community. 

In my mind this is the ultimate long term goal of the project, to help to create the atmosphere where we could live together in balance.

Jelinek Juda

ProProgressione_Bethlentériszínház_ogm-3905

My background is in international development, city planning, real estate development and business administration. I am trained in urban design, ArchGIS Spatial Analysis, ArchiCAD and SketchUp 3D modelling. I have experience in socio -economic research analysis and report writing, public relations (PR) management. I am a sustainability assessor green growth advocate and as a local patriot the development of my community is of importance to me. 

Besides social, political and economic affairs, I am also interested in philosophy and art history.  During this DemArt project, we will bring together democracy, politics, philosophy and art, in a unique constellation. The process will manifest – in a yet unknown – form.

Kapcsolódó bejegyzések