Menü Bezárás

Februári programajánló

Vendégváró Fesztivál

2024. február 25-27.

A Vendégváró Fesztivál keretében minden évben határon túli magyar nyelvű színházi társulatok mutatják be előadásaikat a Bethlen Téri Színházban. Ezzel színházunk lehetőséget teremt a budapesti közönségnek, hogy megismerhessék a határon túli alkotóműhelyek repertoárjának keresztmetszetét, ezzel is még szélesebb képet nyújtva a magyar kultúráról.

Dialóg n.o.: Papa különböző hangszereken hegedül

2024. február 25. 19 óra

A Papa különböző hangszereken hegedül című előadás – a Dialóg nonprofit szervezet 5. bemutatója – ezúttal elrugaszkodik a társadalomkritikai szemléletmódtól. 
Világában, hangnemében kötődik a társulat korábbi előadásaihoz, hiszen a nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd szereplőinek a sorsát, és az Egy disznótor pontos leírásának dramaturgiai megoldásait viszi tovább, de a történet maga csak lazán, tágabb értelemben kötődik a csehszlovákiai magyar történelmi valósághoz. Témája is líraibb, bensőségesebb, s a helyzet alapvetően történeti időn kívüli: Papa és a Jóisten kapcsolatát, vitáját és egyezkedését meséli el, találkozásuktól Papa végső hazatéréséig.  

Kaptár polgári társulás: Otthol

2024. február 26. 19 óra

2023 nyarán mutatta be a Kaptár Polgári Társulás Martin McDonagh Otthol (The Lonesome West) című drámáját. Martin McDonagh szövegét Csikmák Kati dramaturg újrafordította, ezért kapta az Otthol címet a korábban Vaknyugatként futó darab. 
A cselekmény átkerült egy csallóközi miliőbe, így képezve a mcdonagh-i kortárs dráma és a szlovákiai magyar vidék ritmusának külön-külön ismerős, egybedolgozva azonban újszerű, friss és felforgató élményét. 

“Lápon, ebben az elképzelt faluban mocsok van és munkanélküliség, gyilkosságok, öngyilkosságok, szegénység, éhínség és angyalok röpködnek a fejünk fölött. Ez az otthonunk…” 

Az Otthol című előadás a Dialóg n.o. szervezésében érkezik a Vendégváró Fesztiválra. 

Dialóg n.o.: A bőgős fia meg az ördögök 

2024. február 27. 19 óra

A Dialóg nonprofit szervezet ezúttal nem a tőlük megszokott, szlovákiai magyar társadalom történetének bizonyos epizódjait dolgozza fel, hanem népmesei motívumokkal tarkított kortárs történetet állít színpadra.
A társulat a mesélőszínház műfajának eklektikus darabján keresztül a mára avítt, csupán egy letűnt kor távoli lenyomatának számító népmese motívumainak kortárs szöveggé, színházzá való alakítását tűzte ki céljául.  
A bőgős fia és az ördögök című Illyés Gyula által gyűjtött népmese Soóky László átiratában megtelik élettel, játékkal, huncutsággal. Összeköti a népmesét a mával, s kiszabadítja a történetet abból az előítéletből is, hogy a népmesék célcsoportja csakis a gyerekközönség. Épp ellenkezőleg: ezt a mesét felnőtt nézőink számára ajánlják az alkotók.

A Dialóg n.o. társulatról:

A Dialóg n. o. 2016 márciusában alakult meg azzal a céllal, hogy olyan szlovákiai magyar kulturális projekteket hozzon létre, melyek témájuknál, vagy műfajuknál fogva perifériára szorultak. A Dialóg elsősorban a színház, előadó-művészet és a film területén keresi azokat a határterületeket, témákat, lehetőségeket melyeket a struktúrán belül a színházi intézmények szervezési és anyagi okok miatt nem tudnak felvállalni.
“Célunk, hogy párbeszédet alakítsunk ki azok között az alkotói csoportok között, melyek a szlovákiai magyar színházi közösségen belül kissé elszigetelődtek. Ez jelentheti olyan előadások létrehozását, melyekben a színházi közeg különböző szegmenseiből érkező alkotókat „boronálunk össze” egy-egy produkció erejéig, akik egyébként nem találkoznának az intézményesített színházi rendszerben.” Ezen túlmenően a Dialóg tevékenységének fontos része a szlovákiai magyar dráma menedzselésének felvállalása is.

Gyermekelőadás

Ziránó Színház: Kelekótya haramiák

2024. február 18. 10 óra

Gerzson és Ödön, a két rettentő rabló nem riad vissza semmitől. Fortélyosabbnál fortélyosabb terveket kovácsolnak, készek mindent elkövetni, hogy olyan gazdagokká váljanak, hogy csak a lábukat lóbálhassák. De sajnos hiába minden mesterkedés, hiába tervelik ki a tökéletes bűntettek egész sorát, mindig közbejön valami. Egyszer azonban különös mesébe keverednek, és kénytelenek hőssé válni, ha akarják, ha nem. Most nincs segítségükre a bűnöző-ravaszság, hiszen nem elrabolni kell a királylányt, hanem megmenteni! Sőt, mindjárt két királylányt, akiket rettenetes sárkányok őriznek! A botcsinálta vitézek sajátos módszereikkel próbálják leküzdeni az akadályokat, nehézségeket. Ebből bizony egészen furcsa mese kerekedik, minden a feje tetejére áll, de – mint minden igazi mesében – a hősök végül győzedelmeskednek, még ha a világ leghíresebb haramiáiról is van szó.

A Ziránó családi bábszínház új előadásában hagyományos kesztyűs-bábok segítségével elevenedik meg a humoros, szívmelengető történet, melyből még az is kiderülhet, hogy a rettenetes rablók nem is olyan rettenetesek.

Valentin-napi Sohasevolt semmise - Imposztor Színházi Társulat

2024. február 14. 19 óra

Rezidenstársulatunk, az Imposztor Színházi Társulat ezúttal Valentin-napi kiadással készül a Shakespeare-i komikum kortárs átiratából.
A Sohasevolt semmise alaphelyzete, hogy egy színházi társulat elfelejtett kellékese véletlenül összekeveri a kelléktárban a mérget és a szerelmi bájitalt rejtő üvegeket, így a Shakespeare-drámák halálra ítélt szereplői egymásba szeretnek, a szerelmesek pedig meghalnak. Egyedül Pöcök, a kétbalkezes kellékes mentheti meg a darabokat, de ehhez kivételesen ő is kénytelen rálépni a világot jelentő deszkákra.

Vasas Erika: ONlife (Közép-Európa Táncszínház – K-Arcok)

2024. február 16. 19 óra

Az aktuális, és folyton változó trendek és divathullámok impulzív mintákat kínálnak fogyasztóinak, akikben kialakul a vágy szaporán lekövetni, leutánozni azokat. Ezek lekövetése azonban komoly kihívást jelenthet azok számára, akik lépést akarnak tartani.

A sikeresség, a különlegesség, a társadalom által elismert érdemek elérése érdekében hamar vonzóvá válnak bizonyos viselkedésformák, öltözködési stílusok, kifejezési módok, melyek megmutatkozásának tere egyre inkább a virtuális világ. A velünk történő események publikálása társadalmi igénnyé változott, melynek talán a legnagyobb csapdája a valóság különféle módokon történő korrigálása. Tökéletesre állított fények, remek összhatás, makulátlan környezet, beállított pozíciók, és irigylésre méltó, mindig egységes és kiegyensúlyozott kedélyállapot.

Főszereplőnk a saját maga által kreált, fiktív virtuális világ és a szépítetlen realitás között ingázik, majd idővel egyre elhatalmasodni látszik életében a hamis profil. A hamis profillal való azonosulása felveti a kérdést, hogy miként őrzi meg valódi énjének, személyiségének szuverenitását? A perfekció szüntelen hajszolása közben azon kapja magát, hogy online avatárja saját életre kel, mely felett már nincs kontrollja.

K-Arcok

A K-Arcok című sorozat egy olyan, kivételes szakmai kezdeményezés, mely három sikeres évadot tudhat maga mögött. A sorozat célja, hogy leképezze a hazai kortárstánc esszenciáját kivételes alkotói egyéniségek segítségével. A szóló műfajának köszönhetően a táncos színpadi jelenlétében és a próbafolyamat alatt a koreográfus felkínálta ötletekre adott válaszaiban rajzolódik meg az előadó személyisége, így válhat két alkotó entitás közös munkája egy-egy karcolattá, arcképpé.

Kapcsolódó bejegyzések