Menü Bezárás

Művészeti pályázat az IICCA-nál / Open call for artists at IICCA  

Kik vagyunk?

Az International Institute of Community Commissioned Art (IICCA) a Bethlen Színház (Bethlen) / Pro-Progressione (HU), az Art Transparent (PL) és a New Theater Institute of Latvia (LV) által a DemArt projekt keretében létrehozott intézet, mely a helyi önkormányzatok és a kultúráért felelős egyéb szervezetek művészeti finanszírozási és megbízási gyakorlatainak demokratizálását célozza, valamint támogatni kívánja a helyi közösségeket kulturális igényeik kielégítésében. 

Az IICCA a kiválasztott művész(ek)től  kevesebb, mint egy éves elkötelezettséget kér a 7. kerület rejtett történeteinek felfedezésére és feltárására, valamint helyspecifikus, helyi szempontból releváns műalkotások létrehozására. Az IICCA ösztöndíjat és iránymutatást biztosít a győztes pályázóknak a folyamat során. 

Mit keresünk? / A projekt áttekintése 

A DemArt projekt keretében az IICCA olyan egyéni művészeket / művész csoportokat / kollektívát keres, aki/ akik egy művészeti projekt megvalósításával szeretnének hozzájárulni Budapest 7. kerületének közösségéhez. Pályázatokat minden művészeti ágból várunk (vizuális-vagy előadóművészetek, akció-alapú, összművészeti produkciók, képzőművészeti alkotások stb.),  de fontos, hogy a helyi közösséghez kapcsolódjon és hosszú távú hatást fejtsen ki.  A benyújtott projekteket a helyi közösségből származó művészeti kurátorok csoportja fogja értékelni. 

A művészeti kurátorok két körben választanak a benyújtott munkák közül. Az első körben három művészt választanak ki, akik fejenként összesen bruttó 1000 eurós tiszteletdíjban részesülnek. A második körben a három előzetesen kiválasztott jelöltből kiválasztanak egy végleges díjazottat, aki összesen bruttó 12 000 eurós megbízást kap a pályázott projekt teljes körű megvalósítására és bemutatására. 

Mi lesz a feladatod?

Az első kiválasztási kör után három sikeres előválasztott jelölt: 

Fejenként összesen 1000 eurós bruttó ösztöndíjat kap egy művészeti rezidencia program megvalósítására Budapest 7. kerületében. A 2,5 hónapos rezidencia során egy prototípust vagy modellt kell kifejleszteni a javasolt projekt megvalósíthatóságának alátámasztása céljából. Az előválasztott jelölteket a kurátorok támogatják.  

A második kiválasztási kör után a fődíjat elnyerő jelölt: 

Felhasználja a összesen 12 000 eurós bruttó díjat a végső alkotás teljeskerű megvalósítására négy hónapon keresztül, 2024 augusztus végéig (a díj magában foglalja a művész(ek) tiszteletdíját, anyagköltségeket, gyártási költségeket, promóciós költségeket stb.). A díjazott művészt a kurátorok támogatják.  

Díjak 

Bruttó 1 000 euró ösztöndíj a 3 előválasztott jelölt számára a rezidencia megvalósítására, a kiválasztott projekt prototípusának elkészítésére.  

Bruttó 12 000 euró a végleges díjazott számára a nyertes alkotás teljeskörű megvalósítására és bemutatására.  

Ki jelentkezhet 

 • Bármely elismert vagy feltörekvő művész vagy alkotó, akár a művészeti színtér része, vagy azon kívülálló . A pályázat benyújtható egyénileg, csoportban, vagy kollektívában is. 
 • Magyar vagy külföldi állampolgár 
 • Mutasson érdeklődést vagy vállaljon szerepet a 7. kerület helyi közösség életében, fejlesztésében 
 • 18. évét betölti a jelentkezési határidőig 
 • Ösztönözzük alulreprezentált csoportok jelentkezését 

Kritériumok 

Alapvető követelmények: 

 • A pályázott projekt tartós hatással bír a helyi közösségben  
 • Köztéren helyezkedik el, vagy könnyen hozzáférhető a közösség számára 
 • Helyi témát érint és/vagy releváns a helyi közösség számára és/vagy bevonja a helyi közösséget 

Előnyt jelent: 

 • Jelentős eléréssel rendelkezik a kerületben 
 • Feltáratlan témákat, elhallgatott történeteket érint 
 • Alulreprezentált vagy diszkriminált csoportokkal kapcsolatos témákat dolgoz fel és/vagy bevonja őket az alkotás folyamatába 
 • Sürgősséggel, aktualitással rendelkezik 

Jelentkezési anyagok

 • Önéletrajz és/vagy portfólió / korábbi munkák mintapéldái, (amennyiben rendelkezésre állnak) 
 • 1000 karakteres projekt összefoglaló, terv  
 • A projekt költségvetése  
 • 1000 karakteres technikai, biztonsági, szervezési terv  

Milyen a jó jelentkezés:

 • Tömör, világosan magyarázza meg a projektet és bemutatja annak megvalósíthatóságát 
 • Racionális a pénzügyi tervezés, szervezési, biztonsági és technikai szempontból 
 • Ésszerű idővonalat állít fel a projekt megvalósítására 
 • Világosan foglalkozik a három alapvető követelménnyel 
 • Figyelembe veszi a hulladékgazdálkodást és környezettudatosságot 

Program Naptár *

* a változtatás jogát fenntartjuk

 • Nyílt felhívás: 2023. november 15. 

Nyílt felhívás művészeti projektekre a 7. kerületben. 

 • Jelentkezési határidő: 2024. február 04., 

A pályázati anyagok benyújtásának határideje: 2024. február 04., éjfél. 

 • Első Kör Kiválasztás: 2024. február 15. 

Három művészt / művész csoportot választanak ki a jelentkezők közül egy összesen 2,5 hónapos rezidencia programra, amely során létrehozzák a projekt prototípusát.  
A választottművész / művészcsoportott, egyénenként /művészcsaptonként összesen bruttó 1000 eurós fizetést kap a rezidencia alatt, ami minden felmerült költséget fedez a javasolt projekt prototípusának elkészítéséhez. 

 • Rezidencia befejezése és Prototípusok bemutatása: 2024. április 1. 

A rezidencia során továbbfejlesztett 3 projekt  prototípus leadása elbírálásra 2024. február 15-től április 1-ig.

 • A Nyertes Projekt Kiválasztása: 2024. május 1. 

Egy művész / művész csoportot kiválasztása, a bruttó 12 000 eurós díj megítélése a nyertes projekt megvalósítására.  

 • A Nyertes Projekt Megvalósítása: 2024. május 1 – augusztus 31. 

Négy hónap áll rendelkezésre a nyertes projekt megvalósítására. 

 • A bemutató produkciós és promóciós időszaka: 2024. szeptember 1-30. 

A bruttó 12 000 euró díj magába foglalja a nyertes alkotás létrehozásának túl annak produkciós, promóciós költségeit is.  

 • A Nyertes Projekt Bemutatója / Megnyitója: 2024. október (első fele) 

A Jelentkezéseket ezen a linken keresztül fogadjuk 2024. február 04-ig.  

További információk a projektről elérhetők az iicca.org oldalon, vagy e-mailen a nemethne.molnar.anna@proprogressione.com címen. 

Projekt finanszírozása: Az Európai Unió támogatásával. Itt közölt vélemények és nyilatkozatok az író(k) nézeteit tükrözik, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió hivatalos álláspontját vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökségének (EACEA) álláspontját. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem tehető felelőssé ezekért. 

Who we are?

International Institute of Community Commissioned Art (IICCA) co-founded by BETHLEN THEATER (Bethlen) / Pro Progressione (HU), Art Transparent (PL), and New Theater Institute of Latvia (LV) in the framework of DemArt project is looking for artists to submit projects.  

The aim of the DemArt project is to democratize the art funding and commissioning practices in local municipalities and other organizations in charge of culture, as well as empower local communities to support their cultural needs. 

For the selected artist, it will take less than a year of commitment to explore the hidden stories and narrative of the 7th District and create site specific, locally relevant artworks. IICCA will provide the awardees a budget and guidance throughout the process.   

What are we looking for / overview of the project:

Under the DemArt project, IICCA is looking for individual artists/ artist groups / collectives who wish to contribute to the community of the 7th district of Budapest through developing an art piece. Artistic projects can be proposed from, and involve any artistic discipline (visual, performing, sound, mixed etc.) but must contain long-lasting impact and engagement for the local community. Submitted projects will be assessed by a group of art commissioners from the local community. 

Art commissioners will select from submitted works in two rounds. 
In the first round art commissioners will pre-select three artists and allocate a gross €1000 honorarium to each of them. In the second round  one final award winner will be selected out of the 3 pre-selected candidates who will receive a commission of gross €12,000  to develop the final art piece and organize the unveiling show. 

What will you do:

Following the first round of selection:  

The three successful preselected candidates will:  
Utilize the gross €1000 award as stipend to organize and undertake a  residency in the 7th district of Budapest. During the 2,5 month residency, a prototype or model should be developed to prove the feasibility of the proposed project.  
The pre-selected candidates will coordinate with the commissioners. 

Following the second round of selection the finalist awardee will:  

Utilize the gross €12,000 award to develop and execute the final art piece in its entirety during a 4-months period of time by the end of August 2024 (the award includes artist fee, material costs, production costs, promotional costs, etc.) The awarded artist will coordinate with the commissioners.  

Awards

 • Up to gross €1 000 as an award for each of  the 3 pre-selected candidates as a honorarium to further develop their project proposal and for the expenses of their residency program, which is a self-organized study visit to the location.  
 • Up to gross €12 000  for the final awardee to develop and prepare the final artwork and organize and execute the final art show in its entirety  

Who can apply

 • any established or emerging artist, part of the art scene or outsider  
 • may be an individual, collaboration,  group or collective 
 • hungarian or foreign national 
 • shows interest / involvement with the local community of 7th district 
 • over 18 years old at the time of deadline  
 • we specifically encourage and welcome submissions from underrepresented groups  

Criteria 

Must: 

 • will have a lasting impact  
 • public, easily accessible by the community of the 7th district 
 • addresses a local topic and/or is relevant to the local community and/or involves the local community 

Plus: 

 • has significant outreach within the community 
 • addresses untold stories  
 • deals with topics related to underrepresented or discriminated groups and/or involves these groups 
 • has urgency, actuality 

An overview of what may be included in the application:

 • CV and / or portfolio / samples of previous works if available  
 • a project synopsis of 1000 characters 
 • financial , technical, safety, organizational considerations 

How does a convincing application look like / what is considered to be a good application:

 • concise, clearly explains the project and demonstrates its viability  
 • rational in terms of financial planning, organization and technical aspects 
 • draws up a reasonable timeline for the phasing of the project’s realization 
 • addresses clearly the above mentioned 3 criteria 
 • considerate of safety  
 • considerate of waste management and eco-friendliness

Project Calendar *

* we reserve the right to make changes

 • Announcement Date: November 15, 2023.  

Open call for art projects in the 7th district. 

 • Application Deadline: February 4, 2024 

Deadline for submitting application materials: February 4, 2024, midnight. 

 • First Round Selection: February 15, 2024. 

Three artists/artist groups will be chosen from the applicants to participate in a residency program lasting a total of 2 months, during which they will create the prototype of the proposed project. The selected 3 artist groups will receive a gross payment of 1000 euros during the residency, covering all incurred expenses, to prepare the prototype of the proposed project. 

 • Residency Conclusion and Prototype Presentation: April 1, 2024 

Presentation of the project prototype created during the residency from February 15 to April 1, showcasing the creative process outcomes in the district and the community. 

 • Selection of the Winning Project: May 1, 2024 

One artist/artist group will be chosen from the three presented works and will receive a gross reward of 12,000 euros for the complete realization of the project. 

 • Preparation and Implementation of the Winning Project: May 1, 2024 – August 31, 2024. 

Four months are allocated for the preparation of the winning commission. 

 • Preparation and Production of the Winning Project: September 1-30, 2024 

The manufacturing and promotional costs of the winning project are included in the 12,000 euros gross amount. 

 • Presentation/Open Event of the Winning Project: October 2024 (first half) 

Submit your application by using this link by 4 February, 2024. 

More information about the project is available at iicca.org or by writing an e-mail to nemethne.molnar.anna@proprogressione.com 

 Funded by the European Union. The opinions and statements contained herein reflect the views of the author(s) and do not necessarily reflect the official position of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the EACEA can be held responsible for them. 

Partner and EU logo2

Kapcsolódó bejegyzések