Menü Bezárás

DemArt: IICCA – IICCA – felhívás művészeti kurátoroknak 

IICCA – felhívás művészeti kurátoroknak 

A pályázatok benyújtásának határideje 2023. július 9. 

Közösségi Megbízású Művészeti Alkotások Nemzetközi Intézete (International Institute of Community Commissioned Art – IICCA) a Bethlen Téri Színház (HU), az Art Transparent (PL) és a New Theater Institute of Latvia (LV) által közösen – a DemArt projekten belül, a céljai elérése érdekében – alapított  Intézet, amely új tagokat keres Művészeti Kurátor pozícióba. 

A pozíció 2 éves rendszeres időszakos elkötelezettséget igényel (2023-2025) egy olyan nemzetközi együttműködésben, amely művészek kiválasztásából és díjazásából áll, hogy helyspecifikus, és helyi vonatkozású műalkotásokat hozzanak létre. Az IICCA biztosítja a szükséges képzést és költségvetést, valamint szakmai iránymutatást a folyamat során. 

A program célja, hogy demokratikus példát mutasson a helyi önkormányzatok és más, kultúráért felelős szervezetek számára, a művészeti támogatás és pályáztatási gyakorlatok terén, valamint hogy a helyi közösségeket képessé tegye kulturális igényeik támogatására. 

Munkaköri leírás

 • Az IICCA három 7. Kerületi, Erzsébetvárosi lakost és/vagy a helyi közösségi életben aktív szerepet vállaló jelentkezőt keres, aki szívesen részt venne szakmai képzésen, nemzetközi utazásokon és közösségépítő gyakorlatokon, amelyből inspirálódva megtervez és támogatja egy olyan műalkotást létrehozását, amely Külső-Erzsébetváros – Budapest javát szolgálja. 
 • A művészeti kurátorok a 2023 szeptemberében megrendezésre kerülő közös képzéssel kezdődő és 2025 elején egy projektkonferenciával záruló művészeti folyamatban vesznek részt. Ezen időszak alatt a művészeti kurátorok közösen választanak ki egy művészt, aki  
  bruttó 12 000 euróig terjedő megbízást kap. Ez a program ideális a kultúra szeretők, művészetkedvelő és/vagy a közösség lelkese tagjai számára, akik a helyi közösségük fejlesztéséhez egy művészeti folyamaton keresztül szeretnék hozzájárulni. 
 • A sikeres pályázók feladatai: 
 • 2023 szeptember 30. és 2023. október 1. között részt vesz egy 4 napos képzésen Budapesten (Magyarország). 
 • Társ-kurátora lesz egy nyílt művészeti pályázatnak, amelyben művészeket kérnek fel, hogy megtervezzék alkotásukat Külső-Erzsébetváros (Budapest) számára. 
 • Kiválaszt három művészt, akik összesen  bruttó 1000 eurós ösztöndíjban részesülnek azért, hogy projektjavaslatot készítsenek elő  a Külső- Erzsébetváros (Budapest) számára. 
 • Az előzetesen kiválasztott három művész közül kiválasztja azt a művészt, aki összesen bruttó 12 000 euróig terjedő művészeti megbízást kap, hogy elkészítse magát az alkotást (ez tartalmazza a művész honoráriumát, a gyártási költségeket, stb.) 
 • Részt vesz a helyi közösségben a kultúráról, a művészetről és a művészeti kurátori tevékenységekről szóló megbeszéléseken. Ezek lehetnek társadalmi egyeztetések és a munkafolyamat informális kommunikációja is. 
 • Támogatja és tanácsokkal látja el a kiválasztott művészt a helyi területre irányuló projektek kidolgozásában. 
 • A projekt időtartama alatt részt vesz a művészeket kiválasztó zsűrikben, művészeti tanácskozásokon, valamint a projektek csúcspontját jelentő világpremiereken. 
 • A kiválasztás pillanatától a 2025 elején Rigában megrendezésre kerülő zárókonferenciáig, másfél éven keresztül összesen bruttó 2.500 euróig terjedő tiszteletdíjban részesül. 
 • Részt vesz a következő nemzetközi utazásokon: 
  1. Budapest (Magyarország), 2023. szeptember 28. és október 1. között: Művészeti kurátorok közös képzése 
  2. Wroclaw (Lengyelország), 2024. június: Survival Fesztivál látogatása 
  3. Riga (Lettország), 2025 eleje: Riga: zárókonferencia 

Munkahelyi juttatások 

 • A projekt teljes időtartamára összesen bruttó 2 500 EUR tiszteletdíj 
 • Három nemzetközi programban való részvétel, mely két nemzetközi utazást tartalmaz (Repülőjegyek, szállás és étkezés a program keretében) 
 • Képzés a művészeti megrendeléssel, annak támogatási és pályáztatási gyakorlatával kapcsolatban, új készségek elsajátítása és mentorálás a projekt során 
 • Kollégák, közösségek és barátok új hálózata 
 • Részvétel a helyi közösség számára a művészeti megrendelések, azok támogatási és pályáztatási gyakorlatának demokratizálásában 
 • Új műalkotás közössége számára készítve 
 • Új perspektívák, munkatapasztalat és új készségek 

Részvételi kritériumok 

 • Szeretne aktív szerepet vállalni lokálisan releváns művészeti alkotások létrehozásában 
 • A politikai átalakulás, rendszerváltás után született (1989 Lengyelország és Magyarország; 1991 Lettország). 
 • A jelentkezési határidő lejártáig betöltött 18 életév 
 • Elkötelezettség a Külső-Erzsébetváros – Budapest közösségben (él, dolgozik, szereti) 
 • Angol nyelvtudás (írásban és szóban), mivel a nemzetközi partnerekkel való kommunikáció angol nyelven zajlik 
 • Elhivatottság a kultúra iránt (nem szükséges formális végzettség vagy munkatapasztalat). 
 • Hajlandóság és képesség egy sokszínű, inkluzív csapatban dolgozni  
 • Elérhető a találkozókra, a képzésekre, az utazásokra és a munkavégzésre az alábbiakban felsorolt naptári időszakok szerint, valamint a jövőben meghatározásra kerülő program dátumok alapján. 

Kiválasztási kritériumok 

 • A közösség és a környék ismerete (Budapest, Külső-Erzsébetváros) 
 • Ambíció a közösség és a környék fejlesztésére 
 • Lelkes érdeklődés a projekt iránt 
 • Hajlandóság arra, hogy saját nézőpontot hozzon be 
 • Elköteleződés a projekt teljes időtartamára 
 • Az angol nyelvtudást a kiválasztott pályázókkal folytatott interjúk során ellenőrzünk 

Program naptár 

 •  Jelentkezési határidő: 2023. június 23. 
 • A kiválasztás meghirdetése: 2023. július 7. 
 • Szerződéskötés és munkakezdés: 2023. augusztus  
 • Művészeti kurátorok közös képzése Budapesten: 2023. szeptember 28 – október 1. 
 • Művészeti  pályázat indítása: 2023 év vége 
 • Művészeti kurátori folyamat: 2024 folyamán 
 • Látogatás a lengyelországi Survival Fesztiválra: 2024. június 
 • Zárókonferencia Lettországban: 2025 eleje 

A kurátori pozícióra, pályázatát ezen a linken tudja benyújtani: https://forms.gle/Eu2XQvovTGvE3wCN8

A Közösségi Megbízású Művészeti Alkotások Nemzetközi Intézete által szervezett és a EU által társfinanszírozott, valamint a Bethlen Téri Színház (H), Art Transparent (PL), New Theatre Institute of Latvia (LV), Pro Progressione (H) együttműködésben. 

Ha bármilyen további kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal: 
Némethné Molnár Anna 
Telefonszám: +36 70 601 0343 
E-mail cím: nemethne.molnar.anna@proprogressione.com

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk. 

Open position for art commissioners at IICCA  

Applications Due Date is 9 July, 2023.

Project Overview 

International Institute of Community Commissioned Art (IICCA) co-founded by BETHLEN THEATER (Bethlen) / Pro-Progressione (HU), Art Transparent (PL), and New Theater Institute of Latvia (LV) is looking for associates to join its board of art commissioners.  

The position requires a 2-year long part time commitment (2023-2025) to an international collaboration which consists of selecting and awarding artists to create site specific, locally relevant artworks. IICCA will provide the necessary training and budget as well as professional guidance throughout the process.  

The aim of the program is to democratize the art funding and commissioning practices in local municipalities and other organizations in charge of culture, as well as empower local communities to support their cultural needs. 

Job Description 

IICCA is seeking three local community members to undertake professional training, international travel and community building exercises in order to commission an artwork that will benefit the 7th district of Budapest .  

Art Commissioners will engage in an art commissioning process starting with the joint training in September 2023 and conclude in a project conference in early 2025. Over this period art commissioners will collectively choose one artist to receive a commission up to €12,000. This program is ideal for culture lovers, art champions and/or passionate community members who wish to contribute to their local community through an art commissioning process.  

Successful candidates will: 

 • attend a 4-day training in Budapest (Hungary) between September 30-October 1, 2023. These travels, accommodation and subsistence costs will be covered by the program.  
 • co-curate an open call for artists, inviting artists to imagine a new work for the 7th district, Budapest  (Külső-Erzsébetváros)
 • select three artists to receive a €1,000-stipend to prepare a project proposal for the 7th district, Budapest  (Külső-Erzsébetváros)
 • select one artist among the preselected three to receive an art commission up to €12,000 commission (this includes artist fee, production costs, etc.)  
 • participate in discussions about culture, art and commissioning in their local community. These could be public consultations and informal sharings of the process.  
 • support and advise the selected artist as they build their commissioned projects for the local area.  
 • participate in a series of commissioning artist selection panels, art salons, as well as the culminating world premieres of the projects during the duration of the project. 
 • Earn a stipend up to €2,500 over the period of one year and a half starting in the moment they are selected and ending in the closing conference in Riga in early 2025. 
 • Participate in the following international travels:
  1. Budapest (Hungary), September 28-October 1, 2023: Art Commissioners Joint Training 
  2. Wroclaw (Poland), June 2024: Survival Festival Visit 
  3. Riga (Latvia), early 2025: Closing Conference 

Job Benefits 

 • 2,500€ as an honorarium for the whole duration of the project 
 • Three international travels (Flights, Accommodation & Food covered by the program)  
 • Training to learn new skills in art commissioning and mentorship throughout the process 
 • New network of colleagues, communities and FRIENDS 
 • Participation in a the democratization of art commissioning in the local community  
 • New artwork made for you community  
 • New Perspectives, job experience and skills set  

Eligibility Criteria 

 • Wanting to put art in your neighborhood and be part of the process 
 • Individuals born after political transformation (1989 Poland and Hungary; 1991 Latvia) 
 • Over 18 years old at the time of deadline 
 • Engagement in the community of the 7th district of Budapest (Külső-Erzsébetváros)
 • Working knowledge of English (speaking and writing) as the communication with international partners will be in English 
 • Passion for culture (no formal education or working experience required) 
 • Willing and able to work with different people 
 • Available for meeting, training, traveling and working according to the calendar listed below and future program dates yet to be decided.  
 • Organisation skills 

Selection Criteria 

 • Knowledge of the community and the neighborhood 
 • Ambition to impact your community and neighborhood 
 • Passion for the project 
 • Willingness to bring your own perspective 
 • Demonstrated commitment for the duration of the project 
 • Working knowledge of English will be verified during interviews with selected applicants 
 • Program Calendar 
 • Application Deadline: June 2023 
 • Selection announcement: July 2023 
 • Art Commissioners Joint Training in Budapest: September 28 – October 1, 2023 
 • Open Call for Artists Launch: By the End of 2023 
 • Art Commissioning Process: Throughout 2024 
 • Visit to Survival Festival in Poland: June 2024 
 • Closing Conference: Early 2025  

Submit your application to become an art commissioner using this link by https://forms.gle/Eu2XQvovTGvE3wCN8

Organized by the International Institute of Community Commissioned Artworks and co-financed by the EU, as well as Bethlen Téri Theater (H). In cooperation with New Theater Institute of Latvia (LV), Art Transparent (PL) and Pro Progressione (H).

If you have any further questions, do not hesitate to contact us: 
Némethné Molnár Anna 
Phone: +36 70 601 0343  E-mail: nemethne.molnar.anna@proprogressione.com 

Funded by the European Union. The opinions and statements contained herein reflect the views of the author(s) and do not necessarily reflect the official position of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the EACEA can be held responsible for them. 

Kapcsolódó bejegyzések