Menü Bezárás

OneTwoMany Collective: InThisTogether

“InThisTogether” Egy részvételi cirkuszi show kísérleti munkabemutatója, amely több ponton a közönségre támaszkodik, hogy egyáltalán megtörténhessen. Az alapvető szándék az, hogy a művészek belső élményeit szélesebb közönségre is kiterjesszük, elég közel bevonjuk őket ahhoz, hogy megtapasztalhassák azt a bizalmat, a fókuszt és az örömöt, amely ezekben a diszciplínákban oly jellemző. Ez magában foglalja a kockázat egy részének ellenőrzött környezetben történő megosztását, és ez a fő része annak a kutatásnak, amelyben tovább kívánunk merülni.

Alkotók, fellépők – OneTwoMany Collective: Zoletnik Sophie, Lennart Paar, Csuzi Márton

A kísérleti bemutató a DemArt projekt keretéből valósul meg, melynek célja a művészeti kommisszió, művészeti megrendelések demokratizálása a helyi közösségek bevonásával. https://www.bethlenszinhaz.hu/2023/05/09/demart/. 

Partnerek: Bethlen Téri Színház (H), Art Transparent (PL), New Theatre Institute of Latvia (LV), Pro Progressione (H)    

“In this together” is the concept of a participatory circus show that at several points relies on the audience in order to happen at all. The basic intent is to extend the internal experiences of the artists to a wider public, to involve them close enough to let them experience the trust, focus and joy that is so intrinsic to our disciplines. This involves sharing some of the risk, in a controlled environment and is a major part of the research we intend to dive further into. 

Creators, performers – OneTwoMany Collective: Sophie Zoletnik, Lennart Paar, Márton Csuzi

The experimental performance is realized within the framework of the Bethlen Téri Theatre DemArt project, which aims to democratize artistic commissions and commissions by involving local communities. https://www.bethlenszinhaz.hu/2023/05/09/demart/ 

Partners:Bethlen Téri Színház (H), Art Transparent (PL), New Theatre Institute of Latvia (LV), Pro Progressione (H) 

Bővebben a részvételi cirkuszi show-ról / More info about the participatory circus show 

HU: 
Bizalom – A partnerakrobatika és a cirkusz sok más aspektusának legalapvetőbb építőköve. Nagyon szoros és a közönséggel való közös munkával szeretnénk fokozni az egymás és az általunk használt eszközök iránti bizalom élményét, valamint megmutatni, hogy lehet megbízni egy olyan embercsoportban, akivel még soha nem találkoztál.
Kommunikáció – Minél tovább dolgozunk együtt, annál nagyobb hangsúlyt kapott a kommunikáció gyakorlatunkban és műsorainkban. Ez az alapja a közös előrehaladásnak, és ez az előadás bonyolult része lesz. A közönség minden tagjának lehetősége van megtalálni a minimális, optimális és érdekes módon kommunikálni a hozzájárulási lehetőségeket.
Öröm – Nekünk és a legtöbb cirkuszi művésznek, akivel találkoztunk, nincs jobb teendőnk a cirkusznál. Szeretnénk minél közvetlenebbül megosztani ezt az örömöt, és megtapasztalni azt az érzést, hogy „ebben együtt vagyunk”. 

Ehhez a darabhoz saját munkánk evolúciójából, de több cégtől is származik az ihlet: ACirque A du Bout de Monde „Der Lauf” című műsora egyedülálló módon vonja be a közönséget, és egyre messzebbre bátorítja őket. A Gravity & Other Myths „A Simple Space” című műve néhány olyan cselekedetet mutat be, amelyek nagyon közel hozzák a közönséget, és megváltoztatják a nézőpontjukat. Anna Kristin McCarthy utcai show-ja, az „All Strings Attached” szorosan együttműködik a közönséggel és az összetartozás érzésével. Ezeket az inspirációkat úgy kívánjuk továbbfejleszteni, hogy még közelebbről bevonjuk a közönséget, és hagyjuk, hogy részesei legyenek az alkotásnak. Talán a legszorosabb ihletet a zenei terület adja, ahol olyan művészek, mint Bobby McFerrin és Jakob Collier kihasználják a tömegben rejlő lehetőségeket. 

A színpadon a két elsődleges művész mellett kollektívánk harmadik tagja is közreműködik facilitátorként és zenészként. Szerepe éppoly fontos, hiszen segíti a közönség bevonását, gondoskodik a biztonságról és a darab ritmusát szabja meg. Továbbá mérlegeljük a közönség zenei bevonásának lehetőségét az ő vezetésével.

Építünk utcai előadóként szerzett tapasztalatainkra és arra a folyamatra, amely a street artot a színházi előadásokkal egyenrangúvá emeli. Bár színházi színpadra tervezünk alkotni, előadásunk nem hagyományos keretek között zajlik majd. Ehelyett a közönség ugyanazon a szinten lesz, mint az előadók, lehetőséget kapva arra, hogy megváltoztassák pozíciójukat, és szorosan bekapcsolódjanak az élménybe.

Jelenleg négy konkrét festői ötlettel kezdtünk kísérletezni, amelyek a végső előadásban szerepelhetnek. Míg itt röviden leírjuk őket, a kísérő anyagok jobb magyarázatként szolgálhatnak. A rajzok a kiinduló vízió, a képek és képek pedig a korai végrehajtási kísérleteket reprezentálják. 

Együtt a sötétben –A közönség fejlámpákat kap, ők irányítják, mit látnak. Terveink szerint a teljes előadás során kizárólag ezeket a lámpákat fogjuk használni. A cél egy meghitt légkör megteremtése, amely meghívást jelent egy személyesebb térbe. 

Együtt körözni– A kör közepén egy tárcsán át van kötözve egy kötél, az egyik végén légkarika van, a másikon egy hám, benne Lennarttal. Körben sétál, lassan minden közönség csatlakozik hozzá, Sophie feláll a légi karikához, ő az ellenkező irányba forog. A közönség hozzájárul a teljes képhez, és más a perspektívájuk, mert velünk sétálnak. 

Bízom benne, hogy bízik bennem… Egyetlen kötéllel csatlakozik, amely két csigán megy keresztül: a tér közepén és a fal alján. Súlyát megtámasztva ellensúlyozza őt az antenna karikán. Ilyen módon Sophie antennákkal fedezi fel a partner akrobatikáját, miközben folyamatosan mozgatja a súlyát a készülék és az alapja között. Lennartnak egyensúlyoznia kell ebben a beállításban, mivel minden alkalommal, amikor Sophie a légi karikán lóg, Lennartot hátrafelé húzza a rendszer. Meg tudja tartani, leereszkedni, csak nem elég nehéz ahhoz, hogy egyedül felemelje. Egy bizonyos ponton a nézőknek segíteniük kell neki, hogy előremenjen, hogy felemelje. 

A te kezedben van – Egy jelenet, amelyben a közönség felemeli, tartja, leereszkedik a művészeket egy függőleges táncjelenet során. Két csigarendszer van előkészítve, amelynek egyik végén az egyik előadó, a másik végén pedig több hurok található, amelyeket a közönség a derekára helyezhet. A közönség hanyatt járva emelheti fel őket, közösen döntik el, hova mozgatják a művészeket. 

A légi akrobatika és a vertikális tánc összefogása jó technikai alapvonalat kínál, és máris elmerülünk a padlómozgás és a dinamikus kötélzetrendszerek fúziójának kutatásában. Hiszünk azonban abban, hogy egy olyan időszakban, amikor az interneten bármilyen trükköt meg lehet nézni, ennek a műsornak a leginkább „cirkusz” aspektusa a kockázat, a bizalom és végső soron a kapcsolat szoros, zsigeri élménye lesz. 

ENG:
Trust – Is the most fundamental building block of partner acrobatics and many other aspects of circus. By working very close and together with the audience we want to heighten the experience of the trust we have in each other and the equipment we use as well as show that it is possible to trust a group of people that you have never met, even with your life.
Communication – The longer we have worked together the more emphasis communication has taken in our practice and our shows. It is the basis for moving forward together and will be an intricate part of this performance. Finding minimal, optimal and interesting ways of communicating the possibilities of contribution, each member of the audience has.
Elation – To us and most every circus artist we have met,  there is nothing better to do than this. We want to share this joy as directly as we can and experience the feeling that we are “in this together”. 

Inspiration for this piece comes as an evolution of our own work but also from several companies: Le Cirque du Bout de Monde’s show “Der Lauf” involves the audience in a unique way, daring them to go further and further. Gravity & Other Myths’ “A Simple Space” showcases some acts that bring the audience very close and change their perspective. Anna Kristin McCarthy’s street show “All Strings Attached” works closely with the audience and the feeling of connectedness. The way we intend to develop these inspirations further is by involving the audience even closer, letting them be part of the creation. Maybe the closest inspiration would come from the musical field, where artists like Bobby McFerrin and Jakob Collier harness the potential of the crowd.  

In addition to the two primary artists on stage, a third member of our collective will be acting as facilitator and musician. His role is just as important, as he helps to involve the public, ensures safety and sets the rhythm of the piece. Furthermore, we are considering the possibility of involving the audience musically with his guidance. 

We are building on our experience as street performers and the ongoing movement of elevating street art to be on an equal footing with theater based shows. While we do intend to create for the theater stage, our show will not take place in a traditional setting. Instead, the audience will be on the same level as the performers, with opportunities to change their positions and to be closely involved throughout the experience.

As of now we have started experimenting with four specific scenic ideas which might feature in the final performance. While we will shortly describe them here, the accompanying materials might serve as a better explanation. The drawings were the initial vision and the pictures and images represent the early attempts at execution.  

Together in the dark – The audience is getting headlamps, they have control of what they see. We plan to exclusively use these lights for the entire performance. The intent is to create an intimate atmosphere that serves as an invitation into a more personal space. 

Circling together – A rope is rigged through a pulley in the middle of a circle, on one end there is an aerial hoop on the other is a harness with Lennart in it. He is walking in a circle, slowly all the public is joining him, Sophie gets up to the aerial hoop, she spins in the opposite direction. The audience contributes to the whole image and their perspective is different because they walk with us. 

I trust you to trust me –  Connected through a single rope going through two pulleys: middle of the space and at the bottom of the wall. He is counterweighting her on the aerial hoop in a harness by leaning his weight in. In this manner they explore partner acrobatics with aerials by Sophie constantly shifting her weight between the apparatus and her base. Lennart has to balance in this setting, as everytime Sophie is hanging on the aerial hoop Lennart is being pulled backwards by the system. He can hold her, make her descend, he is just not quite heavy enough to lift her by himself. At a certain point the viewers have to help him walk forward to lift her. 

It’s in your hands – A scene with the audience lifting, holding, descending the artists throughout a vertical dance scene. There are two pulley systems prepared with one of the performers at one end and multiple loops on the other end of the ropes for the audience to put around their waist. The audience can lift them by walking backwards, they decide collectively where they move the artists. 

Bringing together hand to hand, aerial acrobatics and vertical dance offers a good baseline of technique and we are already immersed in the research of the fusion of floor movement and dynamic rigging systems. We believe however in a time where you can watch any trick on the internet the most “circus” aspect of this show will be the close, visceral experience of risk, trust and ultimately connection.  

 

dátum

2023. szept. 28.
Expired!

időpont

20:00 - 20:30

Jegyár

1 500Ft

További információ

Jegyvásárlás
kategóriák
Jegyvásárlás