Menü Bezárás

Dialóg n.o.: Papa különböző hangszereken hegedül

A Vendégváró Fesztivál keretén belül.

(Egy – vagy két – lakodalom pontos leírása)

A Papa különböző hangszereken hegedül című előadás – a Dialóg nonprofit szervezet 5. bemutatója – ezúttal elrugaszkodik a társadalomkritikai szemléletmódtól. 

Világában, hangnemében kötődik a társulat korábbi előadásaihoz, hiszen a nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd szereplőinek a sorsát, és az Egy disznótor pontos leírásának dramaturgiai megoldásait viszi tovább, de a történet maga csak lazán, tágabb értelemben kötődik a csehszlovákiai magyar történelmi valósághoz. Témája is líraibb, bensőségesebb, s a helyzet alapvetően történeti időn kívüli: Papa és a Jóisten kapcsolatát, vitáját és egyezkedését meséli el, találkozásuktól Papa végső hazatéréséig.  

Ebben a keretben persze meg-megjelennek a Soóky László univerzumának ismert szereplői, főleg a Búcsi Jazz zenekar tagjai, végigkövethetjük a zenekaralapítás kálváriáját, valamint egy-vagy két lakodalom pontos leírásával is megismerkedhetünk, vissza-visszatérve az Ember és az Isten vitájához, évődéséhez. Aki azt hiszi, hogy előadásban a Jóisten bármelyik vallás kanonizált istenképéhez hasonlatos, téved, s nem is sejti, milyen egyezségekre jutott Papa a csukákat és a pálinkaivást illetően a Jóistennel, ahogy azt sem, miért és hogyan rendeztek Dunamocson zsoltáréneklő versenyt az Úr tiszteletére, s ennek fejében milyen engedményt adott az Úr egy vasárnapon…

Az előadás másik vonala a közösségépítés komikus pillanataiba vezet be bennünket, azt az esetlegesnek mondható folyamatot mutatja meg, ahogy  a háborús éveket követően összeállt egy csapat, történetesen egy zenekar, a Búcsi Jazz, melynek tagjai ugyan nem igazán tudtak muzsikálni, de a tenni kéne valamit szándék erősebbnek mutatkozott.

A zenekaralapítás hogyanjáról így ír a monodráma szerzője, Soóky László:

„Egy zenekar létrehozása rendkívüli körültekintést igényel. Különösen akkor, ha a zenekar későbbi tagjai elszántak ugyan, csak éppen semmilyen hangszeren nem tudnak játszani. Ezért a hangszerek beszerzése után nagyon fontos, hogy a nagydobra, mint a legnagyobb hangszer felületre Tungly tanító úr ráírja a zenekar nevét: BÚCSI JAZZ, a név alá pedig odafessen egy szőlőfürtöt, illusztrálva, hogy a zenekar tagjai élnek, halnak a szőlőért, áttételesen. Azt se tekintsük véletlennek, hogy a zenekar építkezése ugyanazon a napon kezdődött, mint a szocializmus építése a bravúrosan létrehozott Csehszlovákiában azzal a különbséggel, hogy a BÚCSI JAZZ zenekar prímásai műkedvelők voltak, a szocializmus építményének pallérai viszont dilettánsok. Ezért nem kellene csodálkoznunk afölött, hogy Noszkay József, Bielokosztolszky László, Kara Vilmos, Kalocsay Sulák József, Gatyás Imre és Gál Sándor parasztzenészek húsz évnyi együttmuzsikálás után egy farsangi vasárnap reggelen a jonatán almafa alatti asztalon elosztották a lakodalomban kimuzsikált papírpénzt és szeretetben elváltak. A szocializmus tájainkon másként szocializálódott, ezért másként is ért véget; az persze már egy másik történet.” 

Előadja: Lajos András 
Rendező: Keszég László 
Dramaturg: Varga Emese 
Szerző: Soóky László

A Dialóg n. o. 2016 márciusában alakult meg azzal a céllal, hogy olyan szlovákiai magyar kulturális projekteket hozzon létre, melyek témájuknál, vagy műfajuknál fogva perifériára szorultak. A Dialóg elsősorban a színház, előadó-művészet és a film területén keresi azokat a határterületeket, témákat, lehetőségeket melyeket a struktúrán belül a színházi intézmények szervezési és anyagi okok miatt nem tudnak felvállalni.

“Célunk, hogy párbeszédet alakítsunk ki azok között az alkotói csoportok között, melyek a szlovákiai magyar színházi közösségen belül kissé elszigetelődtek. Ez jelentheti olyan előadások létrehozását, melyekben a színházi közeg különböző szegmenseiből érkező alkotókat „boronálunk össze” egy-egy produkció erejéig, akik egyébként nem találkoznának az intézményesített színházi rendszerben.”

A Dialóg tevékenységének fontos része a szlovákiai magyar dráma menedzselésének felvállalása is. A szlovákiai magyar szerzők műveinek bemutatása, valamint a drámapályázatok segítették a folyamatot, melynek eredményeképpen a szlovákiai magyar dráma helyzete megerősödött. Ha nem is bukkant fel egy új drámaíró generáció, de a téma visszakerült a közbeszédbe.

“Másik fontos célkitűzésünk, hogy lehetőséget teremtsünk a párbeszédre az alkotók és az egyes színházi területek között. Ebből a célból szakmai konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket hoztunk létre, és 2019-ben és 2023-ban megszerveztük az ALTERNATÍVA – független színházi szemle elnevezésű rendezvényünket.”

dátum

2024. febr. 25.
Expired!

időpont

19:00 - 20:10

Jegyár

4 500Ft

További információ

Jegyvásárlás
Jegyvásárlás